Firemní hodnoty Bisnode

Neutuchající zvídavost.

Nebojíme se být průkopníky.

V Bisnode máme zvídavost v genech. Promítá se do všech oblastí našeho podnikání, a to neustále. Podstatou je odměňovat inovace, kriticky hodnotit stav věcí a  odvážit se jít jako první vpřed.

Spolupráce.

Mluvíme mnoha jazyky, ale přesto máme společnou řeč.

Komunikační síť proplétající se všemi částmi společnosti Bisnode nám umožňuje jako první přicházet s inteligentními daty a vytvářet skutečnou hodnotu pro naše zákazníky. Díky tomu, že v naší organizaci spolupracujeme bez ohledu na hranice, se můžeme rychle přizpůsobovat a rozhodně jednat. A to vše společně.

Důvěra.

Spoléháme se sami na sebe i na druhé.

Důvěra je životně důležitá. Díky důvěře máme zodpovědnost jako profesionální partner našich zákazníků a jako důležitý subjekt přispívající celé společnosti. Abychom si vybudovali důvěru, musíme se spoléhat jeden na druhého i sami na sebe. Když každý jednotlivec převezme zodpovědnost, můžeme si navzájem pomáhat dojít dále.

Orientace na zákazníka.

Umožňujeme našim zákazníkům dělat moudrá rozhodnutí.

Nasloucháme, a také se učíme. Každý den rozvíjíme naše řešení tak, aby vyhovovala potřebám zákazníků. Naše nástroje: data a analytické nástroje. Naši zákazníci a my jsme na sobě navzájem závislí a takto společně rosteme. Naším cílem je vždy umožňovat moudrá rozhodnutí.